Tìm x,biết: G) x+2/8=x+20/32 Làm nhanh mình cho 5 star!

Question

Tìm x,biết:
G) x+2/8=x+20/32
Làm nhanh mình cho 5 star!

in progress 0
Valentina 2 tháng 2021-10-13T03:09:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T03:10:08+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `(x+2)/(8)=(x+20)/(32)`

  `=>(4(x+2))/(32)=(x+20)/(32)`

  `=>4(x+2)=x+20`

  `=>4x+8=x+20`

  `=>4x-x=-8+20`

  `=>3x=12`

  `=>x=4`

  Vậy `x=4`

  0
  2021-10-13T03:10:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )