Tìm x biết rằng : X là số tròn chục và 837 > X > 827

Question

Tìm x biết rằng : X là số tròn chục và 837 > X > 827

in progress 0
Ayla 1 tháng 2021-11-07T17:49:14+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-07T17:50:54+00:00

  Đáp án:

  `837 > X > 827`

  Mà x là số tròn chục.

  `⇒ x = 830`

  0
  2021-11-07T17:51:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  vì 837 > X >827 nên X nằm trong khoảng từ 828 đến 836 

  mà X là số tròn trục nên X = 830

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )