Tìm x bt Căn của x-1 + căn của x^3+x^2+x+1 = 1+ căn của x^4-1

Question

Tìm x bt
Căn của x-1 + căn của x^3+x^2+x+1 = 1+ căn của x^4-1

in progress 0
Alexandra 3 tháng 2021-09-20T15:27:53+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T15:28:57+00:00

  ĐK: x>=1
  \[\begin{array}{l}
  \sqrt {x – 1} + \sqrt {{x^3} + {x^2} + x + 1} – 1 – \sqrt {(x – 1)({x^3} + {x^2} + x + 1)} = 0\\
  \sqrt {x – 1} (1 – \sqrt {{x^3} + {x^2} + x + 1} ) – (1 – \sqrt {{x^3} + {x^2} + x + 1} ) = 0\\
  (\sqrt {x – 1} – 1)(1 – \sqrt {{x^3} + {x^2} + x + } 1) = 0\\
  \to \sqrt {x – 1} = 1\\
  \end{array}\] \[\begin{array}{l} \to x = 2\\\end{array}\]
  hoặc \[\begin{array}{l}
  \sqrt {{x^3} + {x^2} + x + 1} = 1\\
  \to x = 0(loai)
  \end{array}\]

  0
  2021-09-20T15:29:23+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )