Tìm các căn bậc hai của mỗi số sau: c) 0,25; d) 2.

Question

Tìm các căn bậc hai của mỗi số sau:
c) 0,25; d) 2.

in progress 0
Sarah 2 tháng 2021-09-28T15:18:59+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:20:08+00:00

  Mình trình bày chi tiết ở trong hình!

   

  0
  2021-09-28T15:20:42+00:00

  Đáp án:

  căn bậc hai của 0,25 là

  √0,25= 0,5 hoặc -0,5

  căn bậc 2 của 2 là √2 hoặc – √2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )