tìm các câu tục ngữ nói về tinh thần đoàn kết, yêu quê hương đất nước

Question

tìm các câu tục ngữ nói về tinh thần đoàn kết, yêu quê hương đất nước

in progress 0
Piper 2 tháng 2021-08-07T20:43:52+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:45:01+00:00

  -góp gió thành bão

  Lá lành đùm lá rách
  Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
  Đoàn kết thì sống, chia rẻ thì chết

  -Thương người như thể thương thân.
  -Môi hở răng lạnh.

  mik chỉ nhớ nhiêu đó thui xim bn thông cảm

  0
  2021-08-07T20:45:21+00:00

  A,Tinh thần đoàn kết:

  1. Cả bè hơn cây nứa.

  2. Góp gió thành bão

  3. Hợp quần gây sức mạnh.

  4. Giỏi một người không được, chăm một người không xong.

  5. Bẻ đũa không bẻ được cả nắm.

  6. Chết cả đống còn hơn sống một người.

  B,Tình yêu quê hương:

  1.Ta về ta tắm ao ta

  Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.

  2.Anh đi anh nhớ quê nhà

  Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương.
  3.Ai về Gia Định thì về

  Nước trong gạo trắng dễ bề làm ăn.
  4.Đường vô xứ Nghệ quanh quanh,

  Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.
  5.Đi mô cũng nhớ quê mình,

  Nhớ Hương Giang gió mát, nhớ Ngự Bình trăng thanh.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )