Tìm các câu tục ngữ về chủ đề nhân cách , phẩm cách con người ( ko ca dao ) Tìm các câu tục ngữ về chủ đề môi trường ( ko ca dao )

Question

Tìm các câu tục ngữ về chủ đề nhân cách , phẩm cách con người ( ko ca dao )
Tìm các câu tục ngữ về chủ đề môi trường ( ko ca dao )

in progress 0
Lydia 2 tháng 2021-09-27T12:51:33+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:52:33+00:00

  Tìm các câu tục ngữ về chủ đề nhân cách , phẩm cách con người ( ko ca dao )

  – Thương người như thể thương thân.

  – Bền người hơn bền của

  – Máu chảy ruột mềm

  – Đường mòn nhân nghĩa không mòn.

  – Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

  Tìm các câu tục ngữ về chủ đề môi trường ( ko ca dao )

  – Tấc đất tấc vàng

  – Kiến đen tha trứng lên cao, …

  – Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ.

  – Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm

  0
  2021-09-27T12:52:55+00:00

  Các câu tục ngữ về chủ đề nhân cách , phẩm cách con người :

  – Máu chảy ruột mềm

  – Chết vinh còn hơn sống nhục

  – Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

  – Người xấu duyên lặn vào trong

  – Xấu đều hơn tốt lỏi.

  Các câu tục ngữ về chủ đề môi trường:

  – Khoai đất lạ,mạ đất quen

  – Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa

  – Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm

  – Khủng bố đại ngàn là hủy diệt hạ lưu

  Chúc bn hk tốt+ XIn ctlhn nhaa<33

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )