Tìm các giá trị của m để phương trình sau tương đương : mx^2 – (m+1) * x+1=0 và (x-1)*(2x-1)=0 giải giùm mình nha hay thì mình cho 5 sao

Question

Tìm các giá trị của m để phương trình sau tương đương :
mx^2 – (m+1) * x+1=0 và (x-1)*(2x-1)=0
giải giùm mình nha hay thì mình cho 5 sao

in progress 0
Rylee 3 tuần 2021-07-10T11:31:46+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:33:19+00:00

  Đáp án:

  m=2

  Giải thích các bước giải:

  Hai phương trình tương đương

  ⇔ Hai phương trình có cùng tập nghiệm

  Xét:

  \(\begin{array}{l}
  \left( {x – 1} \right)\left( {2x – 1} \right) = 0\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x = 1\\
  x = \dfrac{1}{2}
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

  Thay x=1 vào phương trình \(m{x^2} – \left( {m + 1} \right)x + 1 = 0\) ta được

  \(\begin{array}{l}
  m{.1^2} – \left( {m + 1} \right).1 + 1 = 0\\
   \to m – m – 1 + 1 = 0\\
   \to 0 = 0\left( {ld} \right)
  \end{array}\)

  ⇒ x=1 (l)

  Thay \(x = \dfrac{1}{2}\) vào phương trình \(m{x^2} – \left( {m + 1} \right)x + 1 = 0\) ta được

  \(\begin{array}{l}
  m.{\left( {\dfrac{1}{2}} \right)^2} – \left( {m + 1} \right).\dfrac{1}{2} + 1 = 0\\
   \to \dfrac{1}{4}m – \dfrac{1}{2}m – \dfrac{1}{2} + 1 = 0\\
   \to  – \dfrac{1}{4}m + \dfrac{1}{2} = 0\\
   \to m = 2
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )