Tìm các giá trị nguyên của a để biểu thức $\frac{2x-5y}{x+y }$ nhận giá trị nguyên

Question

Tìm các giá trị nguyên của a để biểu thức $\frac{2x-5y}{x+y }$ nhận giá trị nguyên

in progress 0
Allison 2 tháng 2021-08-06T22:09:27+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T22:10:50+00:00

  Đáp án:

   .

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-06T22:11:23+00:00

  ta có:

  `(2x-5y)/(x+y)=2-(7y)/(x+y)`

  mà `2∈Z=>-(7y)/(x+y)∈Z`

  `=>x+y=7`

  vậy với `x+y=7` thì `A∈Z`

  tôi nghĩ là như vậy đó 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )