Tìm các hệ số a và b biết hệ: (a-2)x + 5by = 25 và 2ax – (b-2)y = 5 có nghiệm (x;y) = (3;1).

Question

Tìm các hệ số a và b biết hệ: (a-2)x + 5by = 25 và 2ax – (b-2)y = 5 có nghiệm (x;y) = (3;1).

in progress 0
Sarah 2 tuần 2021-07-12T10:06:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:07:15+00:00

  Gọi (a-2)x + 5by = 25 là (1)

  2ax – (b-2)y = 5 là (2)

  Thay x,y vào (1)

  <=> 3a-6+5b=25 (*)

  Thay x,y vào (2)

  <=> 6a-b+2=5 (**)

  Từ (*) và(**) có hệ phương trình:

  $\left \{ {{3a+5b=31} \atop {6a-b=3}} \right.$

  Giải hệ được a=46/33 b= 59/11

  0
  2021-07-12T10:07:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )