Tìm các phân số bằng phân số 18/39 mà mỗi phân số đó có mẫu số là số có hai chữ số .

Question

Tìm các phân số bằng phân số 18/39 mà mỗi phân số đó có mẫu số là số có hai chữ số .

in progress 0
Kinsley 1 ngày 2021-09-08T13:30:53+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:32:27+00:00

  18/39=36/78

   

  0
  2021-09-08T13:32:36+00:00

  18/39 = 36/78 = 6/13

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )