Tìm các số hữu tỉ a và b biết rằng hiệu a-b bằng a:b và bằng hai lần tổng a + b

Question

Tìm các số hữu tỉ a và b biết rằng hiệu a-b bằng a:b và bằng hai lần tổng a + b

in progress 0
Adeline 1 tháng 2021-09-06T19:57:50+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T19:59:07+00:00

  Đáp án:a/b:c/d=a/b nhând/c=a nhân d/b nhân c

   

  Giải thích các bước giải: không có

   

   

  0
  2021-09-06T19:59:18+00:00

  Giải thích các bước giải:
  Từ giả thiết đã cho ta có:
  \[\begin{array}{l}
  a – b = \frac{a}{b} = 2\left( {a + b} \right)\\
  a – b = 2\left( {a + b} \right) \Leftrightarrow a – b = 2a + 2b \Leftrightarrow a = – 3b\\
  a – b = \frac{a}{b} \Leftrightarrow – 3b – b = \frac{{ – 3b}}{b} \Rightarrow – 4b = – 3 \Rightarrow b = \frac{3}{4}\\
  \Rightarrow a = – \frac{9}{4}
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )