Tìm các số nguyên x biết: -2x – (-17) = 15

Question

Tìm các số nguyên x biết:
-2x – (-17) = 15

in progress 0
Jasmine 7 ngày 2021-12-07T22:30:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:32:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   -2x=15-17=-2

  -x=-1

  x=1

  chúc bn hok tốt

  0
  2021-12-07T22:32:25+00:00

  Đáp án: x=1

   

  Giải thích các bước giải:

  -2x – (-17) = 15 
  <=> -2x+17=15
  <=> -2x=15-17
  <=> -2x=-2
  <=> x=1
  Vậy x=1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )