Tìm các số nguyên x biết tích (x-5)*(6-x) là dố nguyên âm

Question

Tìm các số nguyên x biết tích (x-5)*(6-x) là dố nguyên âm

in progress 0
Kylie 2 tháng 2021-10-08T16:51:23+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T16:53:05+00:00

  Đáp án: Không có số nguyên thỏa mãn.

   

  Giải thích các bước giải:

  `(x-5)(6-x)` là số nguyên âm

  `->` \(\left[ \begin{array}{l}\begin{cases}x-5<0\\6-x>0\\\end{cases} \\\begin{cases}x-5>0\\6-x<0\\\end{cases} \end{array} \right.\) 

  `->` \(\left[ \begin{array}{l}\begin{cases}x<5\\x<6\\\end{cases}\\\begin{cases}x>5\\x>6\\\end{cases}\end{array} \right.\) 

  `-> x<5 ; x>6`

  `->` Không có số nguyên thỏa mãn.

  0
  2021-10-08T16:53:08+00:00

  `(x-5)(6-x)<0`

  `<=>x-5` và `6-x` khác dấu

  TH1:$\begin{cases}x-5>0\\6-x<0\end{cases}$

  `=>`$\begin{cases}x>5\\x>6\end{cases}$

  `=>x>6`

  TH1:$\begin{cases}x-5<0\\6-x>0\end{cases}$

  `=>`$\begin{cases}x<5\\x<6\end{cases}$

  `=>x<6`

   Vậy `x>6` hoặc `x<5` thì `(x-5)(6-x)<0`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )