tìm các số nguyên dương a thỏa mãn: 6a+4 và a+2 đều là lũy thừa của 2

Question

tìm các số nguyên dương a thỏa mãn: 6a+4 và a+2 đều là lũy thừa của 2

in progress 0
Katherine 3 tháng 2021-09-15T03:39:07+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T03:40:21+00:00

   Ta có : 6 ⋮ 2 ⇒ 6a ⋮  2 ; 4 ⋮ 2 ⇒ 6a + 4 ⋮ 2 hay 6a + 4 là lũy thừa của 2 .

   Để a + 2 là lũy thừa của 2 thì a + 2 ⋮ 2 mà 2 ⋮  2 ⇒ a ⋮ 2

  ⇒ a có dạng 2k ( k ∈ N )

  Thử lại , ta thấy a = 2k thỏa mãn với 6a + 4 và a + 2 .

  Vậy , a có dạng 2k thì 6a + 4 và a + 2 là lũy thừa của 2 .

  0
  2021-09-15T03:40:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )