tìm các số nguyên ko âm x,y biết rằng x^2=3^y +35

Question

tìm các số nguyên ko âm x,y biết rằng x^2=3^y +35

in progress 0
Amaya 1 năm 2021-07-20T14:22:41+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T14:24:12+00:00

  3^y chia hết cho 3, 35 chia 3 dư 2 ⇒ Vế phải chia 3 dư 2

  mà vế trái là một số chính phương , 1 số chính phương chia 3 dư 0 hoặc 1 

  ⇒ Không có nghiệm nguyên nào thỏa mãn

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )