Tìm các số nguyên n sao cho : 3n-4 là bội của n-2

Question

Tìm các số nguyên n sao cho :
3n-4 là bội của n-2

in progress 0
Gabriella 1 tuần 2021-12-07T19:19:04+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:20:42+00:00

  Vì $3n-4$ là bội của $n-2$

  $⇒3n-4 \vdots n-2$

  $⇒3.(n-2) +2 \vdots n-2$

  $⇒2 \vdots n-2$

  $⇒ n-2 ∈ Ư(2) = ${$-1,1,-2,2$}

  $⇒n ∈ ${$1,3,0,4$}

  0
  2021-12-07T19:20:53+00:00

  Đáp án:

   là bội của 

  ⇒ 3n−4 ⋮ n−2

  ⇒ 3.(n−2)+2 ⋮ n−2

  ⇒ 2 ⋮ n−2

  ⇒ n−2 ∈ Ư(2)=1, ±2}

  n ∈ {}

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )