Tìm các số nguyễn,y biết a)x/3=4/y b)-5/x=y/2

Question

Tìm các số nguyễn,y biết
a)x/3=4/y
b)-5/x=y/2

in progress 0
Delilah 1 năm 2021-10-09T02:36:25+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T02:37:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a,$\frac{x}{3}=\frac{4}{y}$

  ⇒$xy=4.3$

  $xy=12$

  Mà $x;y ∈ Z$

  ⇒${x;y}={1;12},{12;1},{2;6},{6;2},{-2;-6},{-6;-2},{3;4},{4;3},{-3;-4},{-4;-3}$

  Vậy ${x;y}={1;12},{12;1},{2;6},{6;2},{-2;-6},{-6;-2},{3;4},{4;3},{-3;-4},{-4;-3}$

  b,$\frac{-5}{x}=\frac{y}{2}$

  ⇒$xy=-10$

  Mà $x;y ∈ Z$

  ⇒${x;y}={-1;10},{10;-1}{2;-5},{-5;2}$

  Vậy ${x;y}={-1;10},{10;-1}{2;-5},{-5;2}$

  @hoangminh

  #comeback

  0
  2021-10-09T02:37:50+00:00

  a)

  `x/3=4/y`

  `=>xy=4.3`

  `=>xy=12`

  `=>x,y∈Ư(12)={±1;±2;±3;±4;±6;±12}`

  Ta có bảng sau:

  $\begin{array}{|l|r|} \hline \ \text{x}&12&6&4&3&2&1&-1&-2&-3&-4&-6&-12 \\ \hline \text{y}&1\,\,&2&3&4&6&12&-12&-6&-4&-3&-2&-1\\\hline\end{array}$

  Vậy x,y ∈ …

  b)

  `{-5}/x=y/2`

  `=>xy=(-5).2`

  `=>xy=-10`

  `=>x,y∈Ư(-10)={±1;±2;±5;±10}`

  Ta có bảng sau:

  $\begin{array}{|l|r|} \hline \ \text{x}&1&2&5&10&-10&-5&-2&-1 \\ \hline \text{y}&-10&-5&-2&-1&1&2&5&10\,\\\hline\end{array}$

  Vậy x,y ∈ …

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )