Tìm các số tự nhiên n để (n ² – 8) ²+36 là số nguyên tố

Question

Tìm các số tự nhiên n để (n ² – 8) ²+36 là số nguyên tố

in progress 0
Aubrey 2 tuần 2021-07-11T14:02:07+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T14:03:22+00:00

  Ta có: (n²-8)²+36

  =n²-16n²+64+36

  =(n²+10)²-36n²

  =(n²+10-6n)(n²+10+6n)

  TH1: n²+10-6n=1⇒n=3

  TH2: n²+10+6n=1⇒n=-3 (loại) vì n∈N

  Với n=3⇒(n²-8)²+36=37 ™

  Vậy n=3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )