Tìm các từ ghép trong văn bản mẹ tôi và cho biết từ nào là từ ghép chính phụ và từ nào là từ ghép đẳng lập . ( văn bản mẹ tôi trang 10/SGK lớp 7 /tập

Question

Tìm các từ ghép trong văn bản mẹ tôi và cho biết từ nào là từ ghép chính phụ và từ nào là từ ghép đẳng lập . ( văn bản mẹ tôi trang 10/SGK lớp 7 /tập một )

in progress 0
Gabriella 5 tháng 2021-07-09T00:45:15+00:00 2 Answers 32 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T00:46:30+00:00

  Các từ ghép đẳng lập trong văn bản ”Mẹ tôi”: lễ độ, hỗn lão, tức giận, lo sợ, khôn lớn, mong ước, khỏe mạnh, chở che,… 

  Các từ ghép chính phụ trong văn bản ”Mẹ tôi”: nhát dao, mất mẹ, đau lòng, buồn thảm,…

  0
  2021-07-09T00:46:50+00:00

  Các từ ghép trong văn bản ‘Mẹ tôi ‘ : lễ độ, hỗn láo , lo sợ , tức giận  ,khôn lớn , mong ước , khoẻ mạnh ,chở che ,mẹ tôi ,nhát dao ,mất mẹ ,đau lòng ,buồn thảm 

  Đẳng Lập :
  – lễ độ ,hỗn láo ,lo sợ ,tức giận ,khôn lớn ,mong ước ,khoẻ mạnh ,chở che ,…
  Chính phụ :
  – mẹ tôi ,nhát dao ,mất mẹ ,đau lòng ,buồn thảm ,….

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )