Tìm cắp số nguyên a,b: 3a-b+2ab=10

Question

Tìm cắp số nguyên a,b: 3a-b+2ab=10

in progress 0
Daisy 2 tháng 2021-09-27T15:38:35+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T15:39:43+00:00

  Đáp án:

  `3a-b+2ab=10`

  `=> b(2a-1)+3a=10`

  `=> 2b(2a-1)+6a=20`

  `=> 2b(2a-1)+3(2a-1)=20-3=17`

  `=> (2a-1)(2b+3)=17`

  Ta có bảng :

  $\left[\begin{array}{ccc}2a-1&-17&-1&1&17\\2b+3&-1&-17&17&1\\ a&-8&0&1&9\\b&-2&-10&7&-1\end{array}\right]$ 

  Vậy `(a;b) in {(-8;-2);(0;-10);(1;7);(9;-1)}`

  0
  2021-09-27T15:39:57+00:00

  Chú thích đáp án:

  * : dấu nhân

   

  Giải thích các bước giải:

      3a-b+2ab=10

  =>3a-b+2ab-10=0

  =>2ab-b+3a=10

  =>b(2a-1)+3a=10

  =>2b(2a-1)+6a=10*2

  =>2b(2a-1)+6a-3=20-3

  =>2b(2a-1)+3(2a-1)=17

  =>(2a-1)*(2b+3)=17

  =>2a-1∈Ư(17)={±1;±17}

  =>2b+3∈Ư(17)={±1;±17}

  Xét các trường hợp sau :

  +) Nếu 2a -1 =1 thì 2b+3=17

  =>a=1,b=7

  +) Nếu 2a-1=17 thì 2b+3 =1

  =>a=9;b=-1

  =) Nếu 2a-1=-1 thì 2b+3=-17

  =>a=0;b=-10

  +) Nếu 2a-1=-17 thì 2b+3=1

  =>a=-8; b=-2

  Vậy các cặp số nguyên a,b thỏa mãn đề bài (1,7);(9,-1);(0,-10);(-8.-2).

  #Chiell-))

  #Xin_câu_trả_lời_hay_nhất

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )