Tìm câu thành ngữ, tục ngữ nói về một người năng động, mạnh dạn trong công việc.

Question

Tìm câu thành ngữ, tục ngữ nói về một người năng động, mạnh dạn trong công việc.

in progress 0
Genesis 4 tháng 2021-09-02T23:32:56+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T23:34:25+00:00

  Tục ngữ

  Thua keo này bày keo khác.

  .Cần cù bù thông minh.

  Học một biết mười.

  Thua keo này bày keo khác.

  Siêng học thì hay

           Xin hay nhất                 

   

  0
  2021-09-02T23:34:50+00:00

                                                                     Bài làm 

                        Những câu thành ngữ , tục ngữ nói về một người năng động , mạnh dạn trong công việc :

             `+` Cần cù bù thông minh

             `+` Thua keo này ta bày keo khác

             `+` Học một biết mười

             `+` Có vào hang cọp mới bắt được cọp con

             `+` v . v …..

                                 `#“c“h“i“c“o“n“g“2“8“3“k`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )