Tìm cho mình câu thơ dễ học thuộc bằng tiếng giúp mình với :))

Question

Tìm cho mình câu thơ dễ học thuộc bằng tiếng giúp mình với :))

in progress 0
Mary 2 tuần 2021-11-24T14:06:11+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T14:07:12+00:00

                       tiếng việt : em yêu màu đỏ 

                                          như máu con tim

                                          lá cờ tổ quốc 

                                          khăn quàng đội viên 

                       tiếng anh : I love red 

                                          like heart blood

                                          national flag

                                          member scarf

  đây nha bn.

  0
  2021-11-24T14:08:06+00:00

   If water were kisses, I’d send you the sea

  If leaves were hugs, I’d send you a tree

  If nite was love ,I’d send you the stars

  But I can’t send u my heart cause that where you are.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )