Tìm chủ ngữ It is 9 o’clock There are five people in my family

Question

Tìm chủ ngữ
It is 9 o’clock
There are five people in my family

in progress 0
Faith 2 giờ 2021-09-28T07:25:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T07:26:27+00:00

  It is 9 o’clock

  There are five people in my family(chủ ngữ giả)

  Các từ được in đậm là chủ ngữ.

  Xin hay nhất ạ.

  0
  2021-09-28T07:27:11+00:00

  It is 9 o’clock

  → Chủ ngữ: It

  There are five people in my family

  → Chủ ngữ: There

  Cái này là chủ ngữ giả bạn nhé

  Chúc bạn học tốt

  Xin hay nhất ak. Thanks

  $@Thienmunz24$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )