Tìm chữ Số X biết rằng từ ba chữ số X,1,5 ta chỉ có thể lập được 6 số có 2 chữ số ( mỗi chữ số có 2 chữ số )

Question

Tìm chữ Số X biết rằng từ ba chữ số X,1,5 ta chỉ có thể lập được 6 số có 2 chữ số ( mỗi chữ số có 2 chữ số )

in progress 0
Arianna 5 tháng 2021-07-15T09:11:03+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:13:00+00:00

  Ta có:

  Ở chữ số hàng đơn vị ta có thể dùng được cả 3 chữ số x, 1 và 5.

  Ta thấy: 6 : 3 = 2

  Vậy ở chữ số hàng chục chỉ có thể sử dụng được 2 chữ số 1 và 5.

  Vậy x = 0(vì x không thể làm chữ số hàng chục)

  Chúc học tốt!!!

   

  0
  2021-07-15T09:13:00+00:00

  Nếu `x` $\neq$ `0` thì ta lập đc: xx, `x1, x5, 1x, 11, 15, 5x, 51, 55`

  Nếu `x=0` thì ta lập đc: `1x, 11, 15, 5x, 51, 55`

  Vậy `x=0` thỏa mãn

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )