tìm chữ số tận cùng của 2^2003 theo PP đồng dư

Question

tìm chữ số tận cùng của 2^2003 theo PP đồng dư

in progress 0
Samantha 3 tháng 2021-09-11T10:24:41+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T10:25:42+00:00

  Ta có:

  $2^{2003}$ `=`  $2^{2000}$ `.`  $2^{3}$ `=` ($2^{4}$)^500 . `8` `=` $16^{500}$ `.` `8`

  Vì 16 có tận cùng là 6 nên $16^{500}$ = 1 số tự nhiên có đuôi 6( vì 6 . 6 = 36 )

  ⇒ $16^{500}$ `.` `8` `=` ( 1 số tự nhiên có đuôi 6 ) `.` `8` `=` 1 số tận cùng có đuôi 8

  ( vì 6 . 8 = 48 )

  @peachybee

  0
  2021-09-11T10:26:34+00:00

  Ta có: $2^{2003} = 2^{2000}.2^{3} = (2^{4})^{500}.8 = 16^{500}.8$

  Vì $16$ có tận cùng là $6$ nên $16^{500}$ có tận cùng là $6$

  ⇒ $16^{500}.8 = (……6).8 = ……..8$ có tận cùng là $8$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )