tìm chữ số tận cùng của 2^99 ưu tiên bạn nguyenthekhang

Question

tìm chữ số tận cùng của 2^99
ưu tiên bạn nguyenthekhang

in progress 0
Melody 3 tháng 2021-09-16T07:39:38+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T07:40:49+00:00

  Chữ số tận cùng của:

  2^33 là 2

  (2^33)^3=2^3

  2^99=8

  => 2^99 là 8

  0
  2021-09-16T07:41:31+00:00

  Ta có tính chất $2^{4n}$ có tận cùng là $6$ với mọi $n∈N^*$

  Ta có: $2^{99}=8.2^{96}=8.2^{4.24}$

  Mà $2^{4.24}$ có tận cùng là $6$

  $⇒8.2^{4.24}$ có tận cùng là $8$ do $…6.8=…8$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )