Tìm chữ số tận cùng của thương 15 chữ số 3 chia cho 7 (giải thích )

Question

Tìm chữ số tận cùng của thương 15 chữ số 3 chia cho 7 (giải thích )

in progress 0
Raelynn 5 tháng 2021-07-21T09:54:26+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T09:55:47+00:00

  $\text{@Chiii S A D}$

  $\text{Số dư luôn luôn nhỏ hơn số chia.}$

  $\text{Vậy số chia nhỏ nhất là:}$

  $7+1=8$

  $#Xin hay nhất !$

  0
  2021-07-21T09:56:01+00:00

  số dư bao giờ cũng phải nhỏ hơn số chia nên số chia nhỏ nhất là:

   `7+1=8`

       

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )