Tìm công thức hóa học của oxit sắt có khối lượng mol là 72 g/mol, trong đó trong đó sắt chiếm 77,78% về khối lượng?

Question

Tìm công thức hóa học của oxit sắt có khối lượng mol là 72 g/mol, trong đó trong đó sắt chiếm 77,78% về khối lượng?

in progress 0
Ivy 1 tuần 2021-12-07T01:52:34+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T01:53:51+00:00

  Gọi CTHH của oxit sắt là $Fe_xO_y$ 

  Theo đề bài ta có:

  $m_{Fe}=72.77,78\%=56$ (g)

  $m_o=72-56=16$ (g)

  Số mol của mỗi nguyên tử là:

   $n_{Fe}=$$\frac{56}{56}=1$ (mol) 

   $n_{O}=$$\frac{16}{16}=1$ (mol) 

  Vậy CTHH của oxit sắt là $FeO$

  0
  2021-12-07T01:53:58+00:00

  Đáp án:FeO

   

  Giải thích các bước giải:Khối lượng Fe trong 1 mol chất trên

  là:72 *77,78%=56 g=>m O=72-56 =12

  =>n O=1mol

       n Fe=1 mol

  =>tring 1 phân tử oxit có 1 ng tử Fe ,1 ng tử O

  =>CTHH  FeO

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )