Tìm đa thức A BIẾT A+(6xy 2−9y 3+8xy)=10xy làm cho năm sao ko nói nhiều

Question

Tìm đa thức A BIẾT
A+(6xy 2−9y 3+8xy)=10xy làm cho năm sao ko nói nhiều

in progress 0
Madeline 5 ngày 2021-12-04T16:15:43+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T16:16:49+00:00

  `A+(6xy²-9y³ + 8xy) = 10xy`

  `⇒ A = 10xy – (6xy²-9y³ + 8xy)`

         `= 10xy – 6xy² + 9y³ – 8xy`

         `= (10xy-8xy) – 6xy² + 9y³`

         `= 2xy – 6xy² + 9y³`

  $\text{Vậy đa thức A = 2xy – 6xy² + 9y³}$ 

  0
  2021-12-04T16:16:57+00:00

  Từ đẳng thức

  $A + (6xy^2 – 9y^3 + 8xy) = 10xy$

  $<-> A = 10xy – (6xy^2 – 9y^3 + 8xy)$

  $<-> A = 2xy – 6xy^2 + 9y^3$

  Vậy $A = 2xy – 6xy^2 + 9y^3$.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )