Tìm đa thức f(x) rồi tìm nghiệm của f(x) biết rằng : x^3 +2x^2(4y-1)-4xy^2-9y^3-f(x)=-5x^3+8x^2y-5xy^2-9y^3

Question

Tìm đa thức f(x) rồi tìm nghiệm của f(x) biết rằng :
x^3 +2x^2(4y-1)-4xy^2-9y^3-f(x)=-5x^3+8x^2y-5xy^2-9y^3

in progress 0
Katherine 1 ngày 2021-09-08T23:22:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T23:24:10+00:00

  Câu trả lời bn tham khảo ở $hoidap247.com/cau-hoi/1001490$

  Phần câu trả lời của mik nha

  Xin hay nhất !

   

  0
  2021-09-08T23:24:12+00:00

  Làm phép trừ $x^3+2x^2(4y-1)-4xy^2-9y^3$ với $-5x^3+8x^2y-5xy^2-9y^3$.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )