Tìm đặc điểm giống nhau giữa : a, Lưỡng cư cổ và cá vây chân cổ b, Lưỡng cư cổ và lưỡng cư ngày nay c, Chim cổ và giống bò sát hiện nay d, Chim cổ và

Question

Tìm đặc điểm giống nhau giữa :
a, Lưỡng cư cổ và cá vây chân cổ
b, Lưỡng cư cổ và lưỡng cư ngày nay
c, Chim cổ và giống bò sát hiện nay
d, Chim cổ và chim này nay
Từ điểm giống nhau đó em rút ra nhận xét gì ?
Làm giúp mik với đúng hứa vote 5 sao and cảm ơn

in progress 0
Amara 2 tháng 2021-10-01T11:19:11+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T11:21:06+00:00

  Đáp án:

  a. những đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với cá vây chân cổ: di tích nắp mang, vây đuôi, vảy.
  b.  những đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với lưỡng cư ngày nay: chi năm ngón
  c.những đặc điểm chim cổ giống với bò sát ngày nay: 3 ngón đều có vuốt, đuôi dài có 23 đốt sống đuôi.
  d. những đặc điểm chim cổ và chim này nay : chân có 3 ngón trước , 1 ngón sau , có cánh , lông vũ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )