tìm dẫn chứng chứng minh Hò Chí Minh giản dị trong lời nói và trong bài viết trong bài đức tính giản dị của bác hồ

Question

tìm dẫn chứng chứng minh Hò Chí Minh giản dị trong lời nói và trong bài viết trong bài đức tính giản dị của bác hồ

in progress 0
Kaylee 3 tháng 2021-09-18T04:22:20+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T04:23:37+00:00

  dẫn chứng là :

  +Bữa cơm hàng ngày :chỉ có vài ba món ăn , khi ăn k làm rơi vãi 1 hạt cơm nào , ăn xong cái bát nào bao h và thức ăn còn lại Bác sắp xếp tươm tất 

  +cái sàn nhà chỉ hai , ba phòng hòa cùng thiên nhiên 

  +việc làm :từ việc nhỏ đến việc lớn ít cần đến người làm 

  +Quan hệ với mọi người : gần gũi , thân mật , thăm hỏi , nói chuyện , đặt tên 

  +Giarn dị trong đời sống vật chất và tinh thần phong cao đẹp 

  +Lời nói bài viết :vì bác muốn quần chúng nhân dân hiểu được , nhớ được , làm được . những lời nói bài viết rất dễ hiểu đơn giản 

   

  0
  2021-09-18T04:23:51+00:00

  Dẫn chứng:
  Bác Hồ giản dị trong
  + Bữa cơm hằng ngày: Chỉ có vài ba món, khi ăn không để rơi vãi hạt cơm nào, ăn xong cái bát bao giờ cũng sạch sẽ và thức ăn còn lại Bác sắp xếp tươm tất.
  + Quan hệ với mọi người: Gần gũi, thân mật, thăm hỏi, nói chuyện, đặt tên.
  + Lời nói và bài viết: Vì Bác muốn quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được. Những lời nói và bài viết rất dễ hiểu, đơn giản như “không có gì quý hơn độc lập, tự do”;”nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )