Tìm dẫn chứng về nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược lần thứ nhất (1075-1077)

Question

Tìm dẫn chứng về nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược lần thứ nhất (1075-1077)

in progress 0
Lyla 4 ngày 2021-09-08T13:24:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:25:59+00:00

  -Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược lần thứ nhất (1075-1077) là:

  + Do tinh thần đoàn kết, ý chí độc lập tự chủ cũng như truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc.

  + Có sự lãnh đạo cùng chiến thuật tài tình của vị tướng Lý Thường Kiệt.

  + Nhà Tống đang trong thời kì khủng hoảng.

  0
  2021-09-08T13:26:20+00:00

  NN1: – Toàn dân tích cực tham gia kháng chiến.

  NN2: – Công cuộc chuẩn bị kháng chiến chu đáo, toàn diện về mọi mặt của nhà Trần.

  NN3: – Có sự lãnh đạo tài tình của nhà quân sự thiên tài: Trần Hưng Đạo, vua nhà Trần, chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo.

  NN4: – Tinh thần hi sinh, quyết chiến, quyết thắng của toàn dân mà nòng cốt là quân đội nhà Trần.

  XIN CTLHN CHO NHÓM :))))

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )