tìm x để A=8-(x-2)^2 có giá trị lớn nhất

Question

tìm x để A=8-(x-2)^2 có giá trị lớn nhất

in progress 0
Claire 1 năm 2021-10-16T01:55:20+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T01:56:44+00:00

  Đáp án:

  ↓↓↓↓ 

  Giải thích các bước giải:

   Có `-(x-2)^2 ≤ 0 ∀ x ∈R`

  ⇒ `8-(x-2)^2 ≤ 8 ∀ x ∈ R`

  Dấu `=` xảy ra ⇔ `(x-2)^2 = 0`

                                  `x – 2 = 0`

                                     `x = 2`

  Vậy GTLN của A là `8` khi `x = 2`

  0
  2021-10-16T01:57:05+00:00

  Đáp án:

  Để A lớn nhất thì (x – 2)² phải bé nhất. 

  Ta thấy: (x – 2)² luôn luôn lớp hơn hoặc bằng 0(vì đây là bình phương của một số).

  Vậy (x – 2)² nhỏ nhất khi bằng 0. (1)

  Từ (1) => x – 2 = 0

                         x = 0 + 2

                         x = 2

  Vậy A lớn nhất bằng 8 – 0 = 8 khi x = 2.

  Chúc học tốt!!!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )