Tìm x để các căn thức sau có nghĩa: a) √-2/3x-1 b) √x ²+3

Question

Tìm x để các căn thức sau có nghĩa:
a) √-2/3x-1
b) √x ²+3

in progress 0
Aubrey 12 phút 2021-09-10T09:25:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T09:26:55+00:00

  a) √$\frac{-2}{3x-1}$ có nghĩa khi 3x-1<0

                                                      ⇔ x<1/3

  b) √x²+3

  ta thấy x²+3>0 với mọi x∈R

  =>vậy √x²+3 luôn có nghĩa với mọi x

   

  0
  2021-09-10T09:26:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   điều kiện 

  a,`sqrt{(-2)/(3x-1)}>=0`

  `=>(-2)/(3x-1)>0`

  mà `-2<0`

  `=>3x-1<0`

  `<=>x<1/3`

  b vì `x^2+3>0`

  `=>sqrt{x^2+3}` có nghĩa vs mọi x

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )