tìm điều kiện xác định của căn thức : căn (2- (căn x-1))

Question

tìm điều kiện xác định của căn thức : căn (2- (căn x-1))

in progress 0
aikhanh 1 tháng 2021-09-05T17:45:16+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T17:46:47+00:00

  ĐKXĐ: 

  $\left \{ {{2-\sqrt{x-1}≥0} \atop {x-1≥0}} \right.$

  ⇔ $\left \{ {{\sqrt{x-1}≤2} \atop {x≥1}} \right.$

  ⇔ $\left \{ {{x-1≤4} \atop {x≥1}} \right.$

  ⇔ $\left \{ {{x≤5} \atop {x≥1}} \right.$

  ⇒ 1 ≤ x ≤ 5

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )