tìm điều kiện xác định của x để giá trị biểu thức được xác định :1/(x-1)+3/(x^2+1)-1/(2-x)

Question

tìm điều kiện xác định của x để giá trị biểu thức được xác định :1/(x-1)+3/(x^2+1)-1/(2-x)

in progress 0
Kaylee 1 năm 2021-10-16T05:52:09+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T05:53:30+00:00

  `#Dark`

  Điều kiện xác định của:

  `1/(x-1)+3/(x²+1)-1/(2-x)`

  `+)x-1=0⇔x=1`

  `+)x²+1=0⇔x²=-1` (Vô lí)

  `+)2-x=0⇔x=2`

  Vậy ĐKXĐ của biểu thức là `x`$\neq$`1` và `x`$\neq$`2`  

  0
  2021-10-16T05:53:32+00:00

  Đáp án:

  ↓↓↓↓

  Giải thích các bước giải:

   Biểu thức được xác định

  ⇔ `x-1` $\neq$ `0`

       `2-x` $\neq$ `0` 

      `x^2+1` $\neq$ `0`

  ⇔ `x` $\neq$ `1`

      `x` $\neq$ `2`

     `x^2` $\neq$ `-1` (vô lí)

  Vậy biểu thức xác định khi `x` $\neq$ `1;2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )