tìm điều kiện xác định để biểu thức này có nghĩa a √(x+1).(x-1) b √2x

Question

tìm điều kiện xác định để biểu thức này có nghĩa
a √(x+1).(x-1)
b √2x

in progress 0
Jade 4 tuần 2021-07-06T09:50:02+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-06T09:51:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) đk: (x+1).(x-1) ≥ 0

  ⇔ x² -1 ≥ 0

  ⇔ x² ≥ 1

  ⇔ x≥ 1 or x≤ -1

  b) đk: 2x≥0

  ⇔ x ≥ 0

  0
  2021-07-06T09:51:54+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  a)\sqrt {\left( {x + 1} \right)\left( {x – 1} \right)} \\
  Dkxd:\left( {x + 1} \right)\left( {x – 1} \right) \ge 0\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  x + 1 \ge 0\\
  x – 1 \ge 0
  \end{array} \right.\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  x + 1 \le 0\\
  x – 1 \le 0
  \end{array} \right.
  \end{array} \right. \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  x \ge  – 1\\
  x \ge 1
  \end{array} \right.\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  x \le  – 1\\
  x \le 1
  \end{array} \right.
  \end{array} \right. \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x \ge 1\\
  x \le  – 1
  \end{array} \right.\\
  Vay\,x \ge 1\,hoac\,x \le  – 1\\
  b)\sqrt {2x} \\
  Dkxd:2x \ge 0\\
   \Rightarrow x \ge 0\\
  Vay\,x \ge 0
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )