tìm điều kiện của m để phương trình sau có nghiệm 4cos^2x=m+3

Question

tìm điều kiện của m để phương trình sau có nghiệm
4cos^2x=m+3

in progress 0
Audrey 4 tháng 2021-08-16T04:59:29+00:00 2 Answers 88 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T05:00:46+00:00

  Đáp án:

  m thuộc [ -3;1]

  Giải thích các bước giải:

   mk gửi ảnh r đó

  0
  2021-08-16T05:01:01+00:00

  Đáp án: $-3\le m\le 1$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $-1\le \cos x\le 1$

  $\to 0\le\cos^2x\le 1$

  $\to 0\le 4\cos^2x\le 4$

  $\to$Để phương trình $4\cos^2x=m+3$ có nghiệm

  $\to 0\le m+3\le 4$

  $\to -3\le m\le 1$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )