Tìm điều kiện để biểu thức sau có nghĩa `(x + 2)/(x^2 + x)`

Question

Tìm điều kiện để biểu thức sau có nghĩa
`(x + 2)/(x^2 + x)`

in progress 0
Arya 3 tuần 2021-07-09T23:13:33+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T23:14:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `ĐKXĐ:x^2+x` khác `0`

  `<=>x(x+1) \ne 0`

  `⇔ x \ne 0, x \ne -1`

  0
  2021-07-09T23:15:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Để biểu thức xác định:
  `x^2+x=x(x+1) \ne 0`

  `⇔ x \ne 0, x \ne -1`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )