tim x E N sao cho a)a+x=a b)a+x>a c)a +x

Question

tim x E N sao cho
a)a+x=a b)a+x>a c)a +x

in progress 0
Adalynn 4 tháng 2021-08-24T20:49:24+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:50:29+00:00

  Đáp án:

   

  a)a+x=a

  Vì a+0=a

  =>X=0

  b)a+x>a

  Vì a+N*>a

  =>X=N*

  c)a +x <a

  Vì a+SNA<a

  =>X={-1;-2;-3;-4;……}

  _$Học$_$Tốt$_

  #chung7adckhainguyenvan

  Trứng rán cần mỡ

  Bắp cần bơ

  Yêu ko cần cớ

  Cần ctlhn cơ:333

  0
  2021-08-24T20:50:31+00:00

  `a,a+x=a`

  `<=>x=a-a`

  `<=>x=0`

  `b,a+x>a`

  `<=>x>a-a`

  `<=>x>0`

  `c,a+x<a`

  `<=>x<a-a`

  `<=>x<0`

  Vậy ……

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )