Tìm x: $\frac{1}{3}$+ $\frac{1}{8}$+ $\frac{1}{15}$+…+$\frac{1}{x.(x+2)}$= $\frac{143}{210}$

Question

Tìm x:
$\frac{1}{3}$+ $\frac{1}{8}$+ $\frac{1}{15}$+…+$\frac{1}{x.(x+2)}$= $\frac{143}{210}$

in progress 0
Eden 1 tháng 2021-09-08T15:06:46+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T15:08:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1/ 3 + 1/ 8 + 1/ 15 +…+ 1/ x . ( x + 2 ) = 143 /210

  ⇒1/1.3+1/2.4+1/3.5+….+1/x.(x+2)=143/210

  ⇒2[1/1.3+1/2.4+1/3.5+….+1/x.(x+2)]=286/210

  ⇒1-1/3+1/2-1/4+1/3-1/5+….+1/x-1/x+2=286/210

  ⇒1+1/2-1/x+2=286/210

  Đến đây chắc bạn biết làm rồi nên tự giải nốt nhé

  Xin lỗi vì không giải hết được

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )