Tìm x : $\frac{-11}{12}$ + $\frac{5}{6}$ ≤ $\frac{x}{36}$ ≤ $\frac{7}{9}$ – $\frac{3}{4}$

Question

Tìm x :
$\frac{-11}{12}$ + $\frac{5}{6}$ ≤ $\frac{x}{36}$ ≤ $\frac{7}{9}$ – $\frac{3}{4}$

in progress 0
Valerie 2 tháng 2021-10-27T07:33:47+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T07:35:19+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Bổ sung đề : Tìm `x∈Z`

  Ta có :

  `\frac{-11}{12}+\frac{5}{6}≤\frac{x}{36}≤\frac{7}{9}-\frac{3}{4}`

  `→\frac{-33}{36}+\frac{30}{36}≤\frac{x}{36}≤\frac{28}{36}-\frac{27}{36}`

  `→\frac{-3}{36}≤\frac{x}{36}≤\frac{1}{36}`

  `→-3≤x≤1`

  Mà `x∈Z`

  `→x∈{-3;-2;-1;0;1}`

  Vậy `x∈{-3;-2;-1;0;1}`

  0
  2021-10-27T07:35:34+00:00

  Đáp án:

  Ta thấy:

  $\frac{-11}{12}$ + $\frac{5}{6}$ = $\frac{-33}{36}$ + $\frac{30}{36}$ = $\frac{-33+30}{36}$ = $\frac{-3}{36}$ (1)

  $\frac{7}{9}$ – $\frac{3}{4}$ = $\frac{28}{36}$ – $\frac{27}{36}$ = $\frac{28-27}{36}$ = $\frac{1}{36}$ (2)

  Từ (1) và (2) suy ra: -3 ≤ x ≤ 1.

  => x = {-3; -2; -1; 0; 1}.

  Chúc học tốt!!!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )