Tìm x gần đúng chính xác đến một chữ số thập phân: 0,6.x.0,(36)=0,(63)

Question

Tìm x gần đúng chính xác đến một chữ số thập phân:
0,6.x.0,(36)=0,(63)

in progress 0
Daisy 2 tháng 2021-08-12T07:23:17+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T07:24:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   0,6.x.0,(36)=0,(63)

  ⇒x=0,(63)÷(0,(36).0,6)

  ⇒x=2.9

  0
  2021-08-12T07:25:03+00:00

  0,6x.0,(36)=0,(63)⇔ 0,6x.36/99=63/99⇔ 0,6x= 63/99.99/36⇔ 0,6x=7/4⇔ x=7/4:6/10⇔ x=7/4.5/3⇔ x=35/12=2,91(6)

  @NOCOPY

  CHÚC BN HỌC TỐT NHA ^-^

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )