Tìm giá lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y =3√cos x/2 +3-2

Question

Tìm giá lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y =3√cos x/2 +3-2

in progress 0
Melody 2 tháng 2021-10-05T11:04:34+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T11:05:42+00:00

  Đáp án:

  cos x đạt GTNN khi cos x=-1 và GTLN khi cos x=1;

  thay cos x=-1 và cos x=1 vào y thì sẽ ra GTNN và GTLN

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-05T11:06:15+00:00

  Đáp án:

  cos x đạt GTNN khi cos x=-1 và GTLN khi cos x=1;

  thay cos x=-1 và cos x=1 vào y thì sẽ ra GTNN và GTLN

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )