Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: B=|x-1015| – |x+1014|

Question

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
B=|x-1015| – |x+1014|

in progress 0
Ruby 1 tháng 2021-08-05T00:42:26+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-05T00:44:03+00:00

    B=|x-1015| – |x+1014|$\leq$ | x-2015-x-2014|

    <=> B≤ 4029

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )