Tim gía trị lớn nhất của đa thức 2x-x.x-3

Question

Tim gía trị lớn nhất của đa thức 2x-x.x-3

in progress 0
Alice 9 phút 2021-09-12T07:18:55+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T07:20:34+00:00

  Ta có

  $2x – x.x – 3 = -x^2 + 2x – 3$

  $= -(x^2 – 2x + 3)$

  $= -(x^2 – 2x + 1 + 2)$

  $= -[(x-1)^2 + 2]$

  $= -(x-2)^2 – 2 \leq -2$

  Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $x -2 = 0$ hay $x = 2$.

  Vậy GTLN của đa thức là -2, đạt được tại $x = 2$.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )