Tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số: 5cos2x-12sin2x+4

Question

Tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số: 5cos2x-12sin2x+4

in progress 0
Remi 3 phút 2021-09-07T07:31:48+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:32:59+00:00

  Đáp án:

  GTLN của hàm số là 17, GTNN là -9

  Giải thích các bước giải:

  Đặt $5\cos2x-12\sin2x+4=y$

  $⇔ 5\cos2x-12\sin2x=y-4$

  Điều kiện phương trình có nghiệm là:

  $5^2+12^2≥(y-4)^2$

  $⇔25+144≥y^2-8y+16$

  $⇔y^2-8y-153≤0$

  $⇔-9≤y≤17$

  Vậy GTLN của hàm số là 17, GTNN là -9.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )