Tìm giá tri lon nhat – nho nhat cua hàm so: 1)Y=-Sinx+5 ; y=3Cosx-2

Question

Tìm giá tri lon nhat – nho nhat cua hàm so: 1)Y=-Sinx+5 ; y=3Cosx-2

in progress 0
Mackenzie 3 tháng 2021-09-12T07:51:44+00:00 1 Answers 29 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T07:52:51+00:00

  Đáp án:

  Y=Sinx+5 GTLN:6, GTNN: 4

  Y=3Cosx-2 GTLN: 1, GTNN: -5

  Giải thích các bước giải: Bởi vì Sinx, Cosx nằm trong khoảng [-1,1] nên

  -1

  -1+5

  4

  -1

  -3<3Cosx<3

  -3-2<3Cosx-2<3-2

  -5<3Cosx-2<1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )