Tìm giá trị nhỏ nhất : B=6x-x^2-5 GIÚP MÌNH VỚI!!!!!!!!!!!

Question

Tìm giá trị nhỏ nhất :
B=6x-x^2-5
GIÚP MÌNH VỚI!!!!!!!!!!!

in progress 0
Valerie 2 tháng 2021-07-21T01:13:05+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:14:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $B=6x-x^2-5$

  $=-x^2+6x-9+4$

  $=-(x^2-6x+9)+4$

  $=-(x-3)^2+4$

  $-(x-3)^2 \leq 0∀x$

  $⇒-(x-3)^2+4 \leq 4∀x$

  Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi :

  $x-3=0 ⇔ x=3$

  Vậy GTLN của $A=4$ khi $x=3$

  0
  2021-07-21T01:15:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   B=6x -x² -5

     =-x² +6x -5

     =-x² +2.x.3 -9 +4

     =-(x² -2.x.3 +9) +4

    =-(x -3)² +4

  với mọi x thì: -(x -3)² ≤0

  ⇒B=-(x -3)² +4 ≤4

  dấu”=” xảy ra khi:

  x -3 =0

  ⇔x =3

  vậy max B =4 khi x =3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )